Welke lijm moet ik gebruiken bij PVC vloeren?

Voorwaarden voor installatie

Zorg er voor dat de ruimte, het materiaal en de ondervloer een minimumtemperatuur hebben van 15 tot 18 graden Celsius. Specifiek voor vinyltegels en -stroken is het essentieel om de materialen minimaal 24 uur te laten acclimatiseren. De acclimatisatie tijd kan oplopen tot 48 uur als de temperatuur tijdens opslag en transport lager is dan 10 graden Celsius.

Overige aandachtspunten zijn:

• Een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%.
• Een ondervloertemperatuur van minimaal 13 graden Celsius.
• Kijk na of de bestelling van het materiaal klopt: de kleur, hoeveelheid, batchnummers etc.
• Ga na of alle gereedschappen en overige materialen bij de hand zijn en controleer de te verwerken materialen op gebreken.
• Zorg ervoor dat de ondervloer vlak, blijvend droog en druk-/trek-/vormvast is.
• De vloer na installatie niet binnen 48 uur zwaar belasten of aan veel water blootstellen.
• Vooral bij dessins die stroken of tegels bevatten die qua dessin veel van elkaar afwijken, is het advies om altijd eerst ‘droog’ te installeren om de kijken hoe het patroon oogt op de vloer.
• Textieldessins dambordsgewijs installeren, overige dessins zonder richting.

Lijm

Voor PVC vloeren adviseert Mijn Vloertje standaard de UZIN KE66 of UZIN 2000S speciaal lijmen. Deze lijmen dienen aangebracht te worden met een fijne lijmkam (A2), waarbij de PVC Vloer in de halfnatte lijm geïnstalleerd wordt bij de UZIN 2000S. Een eenvoudige methode om te bepalen of de lijm halfnat is, is door met een vinger het lijmbed aan te raken en weer terug te trekken. Zodra de lijm enige weerstand geeft, dan kan de PVC vloer geïnstalleerd worden. Bij de UZIN KE66 mag je na een paar minuten beginnen met leggen, Kijk wel uit dat je niet te veel in de lijm zet want als de UZIN KE66 te droog is verliest het aan kracht.

Als PVC vloeren in een (te) natte lijm worden aangebracht, dan kunnen de tegels of stroken tijdens de verwerking verschuiven (drijven of zwemmen). Tevens is de kans groter dat de lijm tussen de naden komt tijdens bijvoorbeeld het aanbrengen of walsen. Dit kan er voor zorgen dat naden niet goed sluiten of snel vervuilen.

Installeren van PVC tegel vloeren

• Span een spatlijn tussen de middelpunten van de wanden die het verst uit elkaar liggen en teken een lijn af op de vloer.
• Bepaal het midden van deze ‘hartlijn’ en zet hier haaks een tweede lijn op uit.
• Leg langs beide lijnen de tegels los uit om te kijken of de aansluiting bij de wanden aan beide kanten gelijk is. Ook kunt u zo zien of de randtegels niet te smal worden. Indien nodig kunt u het geheel bijvoorbeeld een halve tegel verschuiven.
• Breng vanuit het midden 3 à 4 m2 lijm aan op de ondervloer.
• Leg een rij tegels goed sluitend langs de hartlijn. Begin in het midden en werk in beide richtingen. Druk de tegels pas aan als afwijkingen vanaf de hartlijn gecorrigeerd zijn.
• Wals de tegels aan.
• Leg de volgende rijen tegels steeds vanuit de hartlijn en langs de loodlijn.

Installeren van PVC stroken

Het is bij de PVC stroken niet noodzakelijk om vanuit een middelpunt te starten, maar je dient wel strak en exact langs een lijn de stroken te verwerken. Geef hierbij extra aandacht aan de eerste en tweede rij stroken. Je kunt beter niet direct langs een wand starten. Op een bouwtekening is een wand mooi recht, maar in de praktijk heeft deze vrijwel altijd afwijkingen.

Wanneer de stroken niet in een rechte lijn worden verwerkt, ontstaan er bijvoorbeeld openstaande kopse naden en/of verloop bij de naden in de lengterichting.

Geef een reactie