Het is natuurlijk vervelend als u klachten heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail door te geven. Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

Mijn Vloertje
Kapitein Nemostraat 1G
7821 AB, Emmen
BIC/SWIFT: ABN ANL2A
KvK: 04065583
BTW: NL.102909568.B01
Email: info@mijnvloertje.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling
bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Mijn Vloertje bij is aangesloten.
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).